ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1.Загальні положення

Згідно зі ст.53 «Права та обов`язки здобувачів освіти» закону України Про освіту

здобувачі освіти мають право на:

-якісні освітні послуги;

-справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

-відзначення успіхів у своїй діяльності;

-свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

-безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

-повагу людської гідності.

Здобувачі освіти зобов’язані:

-виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

-поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

-дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України, міського управління освіти, адміністрації закладу.

2.Загальні правила поведінки здобувачів освіти у закладі.

Правила поведінки учнів у школі (далі Правила) базуються на законах України, постановахМіністерства освіти і науки України, відповідних рішеннях органів місцевого самоврядування та Статутізакладу.

2.1.Учні приходять до школи за 10-15 хвилин до початку занять, чисті і охайні.При вході у школу дотримуються правил ввічливості, залишають у гардеробі верхній одяг, займають свої робочі місця згідно з розкладом занять.

2.2.Учні зобов’язані мати необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник а також виконані домашні завдання з предметів згідно з розкладом уроків.

2.3.Забороняється перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.

2.4.Забороняється приносити на територію школи та проносити до її приміщень з будь-якою метою івикористовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предметита речовини; спиртні й слабоалкогольні напої чи енергетики, цигарки, наркотичні та інші психотропні речовини й отрути, газовібалончики тощо.

2.6.Не дозволяється йти зі школи під час освітнього процесу без дозволу директора школи або його заступників, з обов’язковим повідомленням класним керівником батьків учня.

2.6.Пропуск занять з поважної причини має бути підкріплений письмовим документом:

-у разі оздоровлення або сімейних обставин подається заява на ім`я директора від батьків (або осіб, які їх заміняють);

-виїзд на змагання, участь у міських конкурсах, фестивалях чи учнівських форумах підтверджується довідкою відповідної організації (ДЮСШ, ЦТДЮ, мистецькі освітні заклади тощо) із зазначенням причини та терміну відсутності.

2.7.Учні повинні дбайливо ставитися до шкільного майна та обладнання, надавати посильну допомогу в його ремонті.

2.8.У разі навмисного спричинення збитку шкільному або чийомусь майну, батьки учнів, які його заподіяли, несуть матеріальну відповідальність.

2.9.Забороняється брати без дозволу чужі речі. До учнів, які привласнили чужі речі можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення (постановка на внутрішньошкільний облік, виклик разом з батьками на засідання Ради профілактики правопорушень).

2.10.Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, повинні передати їх черговому адміністратору або черговому при вході у школу.

3.Правила поведінки під час освітнього процесу.

3.1.При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, якучитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якогодорослого, що увійшов до класу під час занять, окрім випадків, пов?язаних зі специфікою освітнього процесу.

3.2.Заборонено запізнюватися на уроки без поважних причин.У випадку вимушеного запізнення на урок потрібно зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце.

3.3.Забороняється виходити з класу під час уроку без дозволу вчителя.

3.4.Учні повинні щодня вести запис домашніх завдань у щоденник і надавати його на вимогу вчителя без будь-якихзаперечень.

3.5.Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків,так і після їх закінчення.

3.6.Впродовж уроку забороняється:

-відволікатися самому і відволікати інших стороннімирозмовами, іграми та іншими справами, що не передбачені планом проведення заняття;

-підводитися та переміщуватися по кабінету без дозволу учителя;

-вживати їжу та напої, жувати гумку;

-користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами, якщо це не передбачено вчителем для виконання освітньої мети.

3.7.Закінчення уроку відбувається за відповідного рішення учителя.

3.8.Учні зобов`язані бути присутніми на усіх позаурочних освітніх заходах, передбачених планом організації освітньої діяльності класного керівника.

3.9.Забороняється бути присутніми на позаурочних заходах у верхньому одязі.

3.10.У ході загальношкільних заходів забороняється користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами без відповідного розпорядження класного керівника.

3.11.У разі проведення заходу поза межами школи, учні зобов`язані пройти цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності і дотримуватися визначених правил. Починаючи з 9-го класу, обізнаність з правилами безпеки учні підтверджують особистим підписом.

4.Правила поведінки на перервах і після закінчення занять.

4.1.Час перерви – особистий час кожного учня. Він може використовувати його на власний розсуд, проте, не порушуючи права інших.

4.2.Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їмзаборонено знаходитися згідно з правилами безпеки життєдіяльності.

4.3.Під час перерви учні зобов’язані:

-виконувати обов’язки чергового учня по класу та по школі

-підкорятися вимогам чергових учнів та вчителів;

-рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони;

-на прохання вчителя допомагати готувати клас до наступного уроку.

4.4.Під час перерв учням забороняється:

-бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях, кататися на перилах,поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;

-штовхати один одного, кидатися будь-якими предметами і грати в рухливі гри у не пристосованих дляцього у приміщеннях;

-сидіти на підвіконнях, розкривати тавиглядати у відкриті вікна;

-виходити під час перерви за межі території закладу.

4.5.Після закінчення занять учні повинні одягнути верхній одяг і залишити приміщення школи, дотримуючисьправил безпечної поведінки.Учні не мають права знаходитися в приміщенні школи після закінченняосвітнього процесу без дозволу працівників школи.

5.Правила дотримання міжособистісних стосунків

5.1.Здобувачі освіти мають право:

-назахист під час освітнього процесу від приниження честі тагідності, будь-яких форм насильства таексплуатації, булінгу (цькування), дискримінації забудь-якою ознакою, пропаганди таагітації, щозавдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-отримання соціальних іпсихолого-педагогічних послуг якособа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

5.2.Учні мають бути ввічливими у спілкуванні з педагогами та працівниками закладу,батьками інших учнів, з іншими здобувачами освіти.

5.3.Учні закладу проявляють повагу до старших, піклуються про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі першими вітаються та поступаються дорогоюдорослим, старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

5.4.Учні мають право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання приобговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань.

5.5.Категорично забороняється вживання лайливих виразів і непристойних жестів.

5.6.Будь-який психологічний тиск (залякування, знущання, цькування, висміювання та приниження), застосування фізичної сили у стосунках з іншими учасниками освітнього процесу є неприпустимими формамиповедінки.

5.7.Здобувачі освіти зобов?язані:

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогів, інших осіб, які залучаються доосвітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Кiлькiсть переглядiв: 112

Коментарi