• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Учнівське самоврядування

ШКІЛЬНА РЕСПУБЛІКА

Офіційною назвою учнівського самоврядування ОЗЗСО «Прилісненський ліцей» є дитяча організація «Шкільна республіка», яка складається із дитячого обꞌєднання «Школярія» (1-4 кл.) та учнів 5-11 кл. (шкільний парламент).

Це самостійне, добровільне, демократичне об’єднання учнів . Цей орган учнівського самоврядування виражає суверенну волю учнів, дбає про забезпечення прав і свобод людини – учня та гідних умов її життя, піклується про зміцнення учнівського самоврядування, прагне розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлює відповідальність перед державою, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів. У своїй діяльності Шкільна республіка керується нормативно-правовими актами: Конституцією України, всезагальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України “Про освіту”, “Про громадські організації”, “Про дитячі та молодіжні громадські організації, статутом.

Шкільна республіка пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами і батьками.

Керівним органом учнівського самоврядування є шкільний парламент.

Наш девіз: «Плануємо! Працюємо! Відпочиваємо!»

/Files/images/95818041_831157470626912_8992332882575884288_n.png

Мета та завдання діяльності органів учнівського самоврядування:

- усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізуватися на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, народу України.

- забезпечувати і захищати права та інтереси учнів закладу освіти на основі Статуту ОЗЗСО "Прилісненський ліцей", поширювати серед дітей інформацію про шляхи захисту своїх прав та свобод. - створювати умови для самореалізації дітей та учнівської молоді, залучення їх до участі у прийнятті рішень на рівні класу та навчального закладу;

- формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодіння наукою управління. - сприяти всебічній реалізації дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей

- формувати навички самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської відповідальності.

- згуртовувати учнів для добрих, корисних, цікавих справ, розвитку їх творчих здібностей.

- сприяти культурному розвитку, духовному збагаченню дітей та учнівської молоді.

Органи учнівського самоврядування використовують різноманітні форми роботи, спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу учнів, батьків та педагогів.

Президент Шкільної республіки безпосередньо взаємодіє з адміністрацією, батьківським комітетом.

Діяльність Шкільної республіки ґрунтується на засадах:

- самостійності учнівського самоврядування у межах своїх повноважень при вирішенні проблем в організації життєдіяльності закладу освіти;

- відповідальність органів учнівського самоврядування перед учнями, педагогами та батьками;

- наділення лідерів учнівського самоврядування повноваженнями та та обов’язками, які затверджуються учнівською конферецією;

- різноманітності форм учнівського самоврядуванння.

Самоврядування Шкільної республіки тісно пов’язані з органами самоврядування класів, які працюють за спільно узгодженими програмами та планами.

Функціонування органів самоврядування здійснюється згідно зі структурою:

Шляхи активізації роботи учнівського самоврядування:

- організація навчання дітей – лідерів;

- проведення анкетувань, досліджень, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування;

- включення до переліку питань засідань шкільного парламенту теоретичних питань, які дають змогу активізувати їх діяльність;

- творчий та нестандартний підхід до організації діяльності;

- використання інтерактивних форм роботи;

- введення різних форм відзнак, заохочень та нагород.

Участь учнів в шкільному парламенті гарантується правом:

-обирати і бути обраними у виборні органи та на посади органів учнівського самоврядування;

-отримувати повну інформацію та бути інформованими про діяльність органів учнівського самоврядування від виборних осіб;

-рівних прав та можливостей у роботі органів учнівського самоврядування.

Шкільний парламент – законодавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідальності з задоволенням своїх потреб та інтересів.

Права та обов’язки президента Шкільної республіки.

Президент Шкільної республіки , який є представником усіх учнів у взаємовідносинах з іншими структурами навчального закладу та його адміністрацією, діє як офіційний представник на заходах, у яких представлений ліцей.

Президент обирається з числа учнів ліцею на загальнорівному і прямому виборчому праві при таємному голосуванні строком по закінченні ним закладу освіти. Вибори Президента відбуваються згідно з Положенням про вибори шкільного парламенту.

Президент здійснює загальну координацію діяльності міністерств.

/Files/images/IMG_20200921_085459.jpg

Президент має право:

- відвідувати збори педагогічного колективу;

- планувати разом з адміністрацією виховну роботу учнів ліцею;

- висловлювати відверто свої думки і судження з усіх питань життя та діяльності шкільного колективу;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу;

- голосувати при вирішенні питання про дальше перебування учнів у навчальному закладі;

- скликати чергові та позачергові засідання шкільного парламенту;

- розміщувати свої звернення до учнів у шкільних засобах масової інформації.

Президент зобов’язаний:

- дотримуватись даного статуту;

- планувати, організовувати, координувати, контролювати роботу шкільного парламенту;

- звітувати на засіданнях ШП про свою діяльність та діяльність ШР ;

- оптимально використовувати навчальний час для духовного збагачення та культурного зростання;

- проводити конференції з питань самоврядування;

- виступати на захист прав та гідності учнів навчального закладу;

- гідно представляти учнівський колектив в інших навчальних закладах та громадських організаціях;

- здійснювати загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу Кабінету міністрів , проводить лінійки і засідання шкільного парламенту;

- звітувати не рідше одного разу в семестр.

Права та обов’язки прем’єр-міністра

Прем´єр-міністр є координатором, контролює та аналізує роботу всіх міністерств шкільної республіки. Є головою засідань Кабінету міністрів та є ґарантом виконання рішень. Керує шкільним агенством, планує його роботу, здійснює оформлення матеріалів. Очолює всі міністерства, допомагає президенту виконувати його обов’язки. У разі відсутності президента прем’єр-міністр виконує його обов’язки .

Прем´єр-міністр зобов’язаний:

- інформувати учнів про свою діяльність у формах, що не заборонені законодавством;

- виконувати інші, прийняті ним зобов’язання, що не суперечать чинному законодавству України;

- вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободи інших;

- організовувати та проводити конференції, лекції, семінари, наради з питань, що випливають з мети та завдань діяльності ШР;

- представляти і захищати законні права та інтереси учнів у державних органах та громадських організаціях;

- популяризувати серед учнів інформацію про цілі та мету діяльності ШР;

- розвивати міжнародне учнівське співробітництво з обміну досвідом, а також організовувати спільні заходи;

- здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності ШР та не заборонені чинним законодавством України.

Прем´єр-міністр має право:

- подати свою пропозицію, вимогу президенту учнівського самоврядування;

- висувати кандидатуру, а також самовисуватися і бути обраним;

- брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);

Повноваження секретаря:

- разом з Президентом ШП опрацьовує порядок зборів Самоврядування;

- протоколює збори, розсилає протоколи зацікавленим особам;

- веде листування;

- збирає письмові пропозиції від міністрів, педагогів-кураторів, що надходять до ШР.

Кiлькiсть переглядiв: 730

Коментарi